Vodafone Connected Watch

Vodafone Connected Watch

By Tera communications SA

 • Category: Lifestyle
 • Release Date: 2018-05-24
 • Current Version: 1.0.4
 • Adult Rating: 4+
 • File Size: 20.79 MB
 • Developer: Tera communications SA
 • Compatibility: Requires iOS 8.0 or later.
 • App Ratings:
  /5 ( 0 Reviews)
 • Price:
  Free

Vodafone Connected Watch App Description

Funksionet e identifikimit të vendndodhjes: Mund të kontrolloni vendndodhjen orës Vodafone Connected Watch së fëmijës tuaj, në çdo moment, si dhe shfletoni historikun e vendndodhjes për një muaj më parë. Zonat e sigurisë: Mund të vendosni dy zona sigurie, në të cilat mendoni se fëmija juaj është i sigurt. Ju gjithashtu mund të vendosni limit shpejtësie. Kështu, ju njoftoheni nëse fëmija juaj tejkalon perimetrin e sigurisë dhe/ose tejkalon limitin e caktuar të shpejtsisë. Funksionet e komunikimit: Ju mund ta telefononi orën ose të dërgoni mesazhe zanore dhe tekst drejt fëmijës. Fëmija mund të kthejë mesazh zanor dhe tekst ose mund t'ju telefonojë përmes orës Vodafone Connected Watch. Funksionet e shëndetit: Ky funksion numëron hapat e fëmijës dhe bazuar nga masat standarte ju informon në lidhje me numrin e hapave, metrave të përshkuara dhe kalorive të djegura gjatë një dite. Funksionet e alarmit: Mund të vendosni 3 alarme. Funksione të tjera: • Lejo një listë të caktuar numrash që mund ta telefonojnë orën; • Lejo një listë të caktuar numrash që ora mund t'i telefonojë; • Numrat e familjes dhe numrat SOS; • Njoftime të shpejta; • SMS dhe njoftime me email; • Shpërblime motivuese për fëmijën; • Njoftime kur ora hiqet nga dora e fëmijës; • Modaliteti i kohës së gjumit; • Modaliteti me konsum të ulët baterie; Të dhënat e enkriptuara. ------------------------------------------------------- Tracking function: You can check the present location of your child's Vodafone Connected Watch, at any time and browse the location history for the past month. Footprints function: You can set two Safe Zones, in which you know your child is secure. In addition you can add speed limit. Thus, you will be notified, if your child leaves the Safe Zone and/or if it is moving too fast. Communication functions: You can call the watch or send voice and text messages to your child. The child may reply with a voice message or a telephone call from the Vodafone Connected Watch. Health function: This function counts the steps of your child and based on standard measures, brings back full information for the number of steps, passed meters and burned calories during the day. Alarm function: You can set up to 3 alarms. Other functions: • Whitelist of phone numbers calling the watch; • Phonebook of phone numbers to be dialed by the watch; • SOS and Family numbers; • Push Notifications; • SMS & Email Alerts; • Rewards; • Removed from hand notification; • Sleeptime Mode; • Low Power Mode; • Do Not Disturb Mode; Encrypted data. Cloud support.

Advertisement

Vodafone Connected Watch App Screenshots

keyboard_arrow_up

Advertisement